Главная    Ex Libris    Книги    Журналы    Статьи    Серии    Каталог    Wanted    Загрузка    ХудЛит    Справка    Поиск по индексам    Поиск    Форум   
blank
Авторизация

       
blank
Поиск по указателям

blank
blank
blank
Красота
blank
Программа и тезисы докладов 10-й Международной конференции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов (ICPC-10)


Язык: ru

Статус предметного указателя: Готов указатель без номеров страниц

ed2k: ed2k stats

Год издания: 2009

Количество страниц: 209

Добавлена в каталог: 10.08.2014

Операции: Положить на полку | Скопировать ссылку для форума | Скопировать ID
Программа и тезисы докладов 10-й Международной конференции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов (ICPC-10)Обсудите книгу на научном форумеНашли опечатку?
Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter


Название: Программа и тезисы докладов 10-й Международной конференции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов (ICPC-10)

Аннотация:

Сборник содержит материалы Десятой международной конференции по физической и координационной химии порфиринов и их аналогов (ICPC-10), состоявшейся с 1 по 4 июля 2009 года в г. Иваново. Тексты тезисов даны в авторской редакции.
blank
Предметный указатель
Baev, А.К.      86
Belyakov, L.V.      106
Borczyskowski, С.      36
Donenko, E.G.      106
Ermolaeva, G.M.      106
Friesen, A.K.      174
Fukuda, T.      66
Galaup, J.-P.      163
Galievsky, V.A.      118
Gin'ko, T.A.      118
Glibin, A.S.      101
Hashimoto, N.      66
Ivanova, Yu.      41
Kaliya, O.L.      38
Kaneko, H.      66
Khasanov, S.S.      39
Kikukawa, Y.      66
Knyukshto, V.N.      159
Kobayashi, N.      66
Koifman, O.I.      101 165
Komissarov, G.G.      69
Konarev, D.V.      39
Korovin, Yu.V.      71
Korzhenevskij, A.B.      165
Kruk, M.      41 48 130 165
Kvyatkovskii, O.E.      106
Lobanov, A.V.      69
Lukyanets, E.A.      38
Lyuboivskaya, R.N.      39
Mamardashvili, N.      41
Nemykin, V.N.      110
Nevrova, O.V.      69
Parkhats, M.V.      118
Petrov, P.T.      118
Rusakova, N.V.      71
Sagun, E.I.      159
Semenishyn, N.N.      71
Sheinin, V.B.      52
Shulga, A.M.      159
Starukhin, A.      41 48 130 165
Stashevsky, A.S.      118
Stuzhin, Р.А.      165
Subbotin, R.I.      110
Taraimovich, E.S.      165
Valkova, L.А.      101
Zakharov, А.V.      114
Zakharova, I.В.      106
Zenkevich, E.I.      36 118
Zhabanov, Yu.A.      114
Абрамов, И.Г.      147 179
Агеева, Т.А.      34 58 83 148
Акопова, О.Б.      79 135
Аксенова, Н.А.      80
Александрийский, В.В.      82 168
Алопина Е.В.      83
Аль Ансари, Я.Ф.      84
Альтшулер, Г.Н.      152
Альтшулер, О.Г.      81
Ананьева, Г.А.      149
Андрианов, В.Г.      142
Антина, Е.В.      54 87 96 104 108 111 136 147 158 164
Арабей, С.М.      64 163
Арефьев, И.М.      128
Аскаров, К.А.      32 70
Ашихмина, Е.В.      88
Бадалова, Ю.А.      85
Базанов, М.И.      55 93 173 185
Баланцева, Е.В.      111 181
Баранников, В.П.      91
Баулин, В.Е.      135
Белкова, Г.В.      72
Белозерова, Ю.И.      85
Белых, Д.В.      35 44 74 88 89 90 143 144 169
Березин, Б.Д.      32 115 177
Березин, Д.Б.      56 91 92 180 181
Березин, М.Б.      57 93 96
Березина, Г.Р.      94 95
Березина, Н.М.      93
Берзина, М.Я.      98
Бирин, К.П.      97
Богданова, А.Ю.      151
Борисов, А.В.      129
Борисова, О.Ф.      111
Брагина, Н.А.      133 149
Брегадзе, В.И.      75
Бриттал, Д.И.      75 98
Буй, Т.Л. Ань      131
Бурмистров, В.А.      82 168
Быкова, В.В.      149
Валиотти, А.Б.      99
Валькова, Л.А.      161
Васильев, С.М.      134
Васильева, О.Е.      99
Венедиктов, Е.А.      172
Вершинина, И.А.      103
Виноградов, А.М.      102
Власова, Е.А.      155
Возняк, Д.А.      99
Вьюгин, А.И.      136
Гадиров, Р.М.      113
Галанин, Н.Е.      185
Галкин, Б.Н.      123
Ганевич, В.Н.      123
Гилар, Р.      112
Глаголев, Н.Н.      80
Глазкова, М.Е.      58
Глазунов, А.В.      93
Головина, Г.В.      102
Голубчиков, О.А.      131 155
Горбунова, Ю.Г.      36 97 112 146
Горнухина, О.В.      103
Грин, М.А.      59 65 75 98 99
Груздев, И.В.      74
Гурский, С.И.      107
Гусева, Г.Б.      87 96 136
Гусева, Л.Ж.      155
Данилова, Е.А.      60 68
Деркачева, В.М.      105
Десоки, А.      104
Долотов, О.Л.      147
Долотова, О.В.      105
Дроздов, М.Н.      151
Дубинина, Т.В.      107
Дудина, Н.А.      87 96 108
Дудкин, С.В.      109 110
Дутикова, Ю.В.      111
Екимова, М.С.      111
Енакиева, Ю.Ю.      112
Ермолина, Е.Г.      64 113
Ефимова, С.В.      85 173
Ефимович, В.А.      155
Желтухина, Г.А.      150
Жукова, Ю.К.      158
Журко, Г.А.      83
Завьялов, С.А.      72
Задорина, Л.Д.      89
Зайцев, А.В.      44 140 143
Зархина, Т.С.      80
Захаров, А.Г.      104 128
Захарова, Г.В.      99
Звездина, С.В.      115
Зенькевич, Э.И.      117
Зиминов, А.В.      119
Знойко, С.А.      161
Зяблов, С.В.      162
Иванов, А.В.      61 107
Иванова, Ю.Б.      115 178
Ивашин, Н.В.      117 120 121 183 184
Игнатова, А.А.      122 123
Исламова, Р.М.      37
Исляйкин, М.К.      60 68 73 168
Ишков, Ю.В.      123
Калашников, В.В.      124
Калашникова, И.П.      64
Калинин, В.Н.      44 111 140 143
Калия, О.Л.      105 171
Калюжный, Д.Н.      111
Каплан, М.М.      44
Каримов, Д.Р.      91 181
Карманова, Л.П.      62
Карпенко, А.В.      133
Киселев, М.Р.      135
Клюев, М.В.      42
Клюева, М.Е.      62 126 128
Кнюкшто, В.Н.      117
Кодраченко, Л.А.      167
Кожинов, А.Н.      125
Койфман, О.И.      37 58 67 82 83 85 145 148 161 162 168 173
Кокарева, Е.А.      63
Колпаков, И.Е.      158
Комиссаров, Г.Г.      134
Коноваленко, М.И.      102
Коновалова, Е.А.      142
Коновалова, Н.В.      127
Константинов, Н.Ю.      84
Корженевский, А.Б.      85 173
Коровин, Ю.В.      64 113
Королев, В.В.      128
Королев, Д.В.      128
Красновский, А.А.      40
Криушкина, М.А.      129
Крутикова, Е.С.      149
Крючкова, С.В.      132
Кувшинова, Е.М.      131
Кузнецов, И.М.      94
Кузнецов, О.Ю.      111
Кузнецова, Р.Т.      64 113
Кузьмин, В.А.      102 133
Кучин, А.В.      35 44 74 143 144
Лазарева, Н.В.      180
Ларкина, Е.А.      131
Лахина, А.А.      65
Лебедева, В.С.      132
Лемён, А.      112
Лисицына, Е.С.      133
Лихошерстов, Л.М.      59
Лобанов, А.В.      134
Лобанова, И.А.      75
Логачева, Н.М.      135
Логинова, А.Е.      136
Ломова, Т.Н.      42 128 137 138 139 170
Лонин, И.С.      59 65
Лохматов, А.В.      131
Лузгина, В.Н.      102 140
Лукьянец, Е.А.      66 105 109 182
Лутохина, Д.С.      141
Лысков, В.Б.      179
Любимова, Т.В.      154
Мазепа, А.В.      123
Майер, Г.В.      64 113
Майзлиш, В.Е.      172
Макаренков, А.В.      140
Макаров, А.И.      59
Макаров, С.В.      66
Макарова, Е.А.      66 109 163 182
Малкова, О.В.      142
Малов, М.Е.      42
Малыпакова, М.В.      44 143 144
Мамардашвили, Г.М.      145
Мамардашвили, Н.Ж.      67 145 176
Мартынов, А.Г.      146
Марфин, Ю.С.      147 158
Маслов, Л.П.      158
Меленчук, Т.В.      60 68
Миронов, А.Ф.      43 59 65 75 98 132 133 140
Можжухина, Е.Г.      76 137
Мойсенович, М.М.      44
Монаков, Ю.Б.      37
Моторина, Е.В.      138
Наганова, М.Н.      91
Небольсин, В.Е.      150
Негримовский, В.М.      147 171
Никитин, А.А.      126
Никитина, Р.Г.      44
Николаева, О.И.      148
Новиков, Н.В.      133 149
Новикова, О.С.      59
Овченкова, Е.Н.      128 139
Окороченков, С.А.      150
Ольшанская, Е.С.      59
Ольшевская, В.А.      44 102 111 140 143
Павич, Т.А.      64 163
Павловская, Т.В.      123
Пахомов, Г.Л.      151 167
Пахомов, Л.Г.      151 167
Пащенко, В.З.      127
Пенцак, К.О.      152
Перминова, Е.Н.      140
Петров, А.В.      185
Петров, О.А.      63 153
Петрова, Е.Г.      171
Печникова, Н.Л.      154
Плешанова, Н.Н.      155
Погорелова, А.С.      155
Пономарев, Г.В.      45
Приходько, Е.А.      169
Пухова, Е.И.      177
Пуховская, С.Г.      47 155
Пушкарев, В.Е.      49 69
Пушкарева, Е.И.      90
Рамонова, А.А.      44
Рамш, С.М.      119
Раткова, Е.Л.      156
Рашидова, С.Т.      70 157
Рузиев, Р.Д.      132
Румянцев, Е.В.      104 147 158 164
Румянцева, В.Д.      158
Русакова, Н.В.      113
Савилов, С.В.      61
Савченко, А.Н.      44 143
Сагун, Е.И.      117
Семейкин, А.С.      93 96 99 131 136 154
Семенихин, К.      99
Семенишин, Н.Н.      113
Семенов, С.А.      158
Семиошкин, А.А.      75
Сенчихин, И.Н.      135
Сиваев, И.Б.      75
Сиротин, С.В.      160
Сквознякова, Е.А.      162
Сквознякова, Н.А.      161
Соловьев, К.Н.      64 163
Соловьева, А.Б.      72 80
Соломонов, А.В.      164
Сорокин, А.В.      162
Спиридонов, И.Г.      119
Стадничук, И.Н.      73
Старикова, Т.А.      99
Стряпан, М.Г.      73
Стужин, П.А.      49 64
Ступак, А.П.      163
Сырбу, С.А.      82 131 154
Тарабукина, И.С.      74
Тимашев, П.С.      72
Тимашев, С.Ф.      72
Тимофеева, В.А.      72
Титеев, Р.А.      75 98
Ткачевская, Е.П.      131
Толбин, А.Ю.      49 69 160
Томилова, Л.Е.      49 61 69 107 124 160
1 2
blank
Реклама
blank
blank
HR
@Mail.ru
       © Электронная библиотека попечительского совета мехмата МГУ, 2004-2021
Электронная библиотека мехмата МГУ | Valid HTML 4.01! | Valid CSS! О проекте